ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย
ประกาศวันที่ 15 ก.ย. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 684 ครั้ง


วันที่ 15 กันยายน 2565 สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ เสนอข้อคิดเห็น แนะนำการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อการบริหารงานของคณะกรรมการสภานักเรียนทั้งสองโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล