ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1
ประกาศวันที่ 10 ก.ย. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 69 ครั้ง


วันที่ 10-11 กันยายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก เช่น ฐานต่อรูปเรขาคณิต , ฐานผลลัพธ์ 24 , ฐานแก้โจทก์ปัญหารูปแบบ XO , ฐานล่าขุมทรัพย์ , ฐานภาพปริศนา และมีกิจกรรมนันทนาการ สร้างรอยยิ้มและความสนุนสนานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม และในวันที่สองมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรม STEM ฐานสเลอปี้ , ฐานหอคอย , ฐานตวง , ฐานไข่ตกไม่แตก และปิดท้ายด้วยการประกาศคะแนนและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 2 วัน การจัดค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิธีหนึ่ง ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทุก ๆ ด้านที่ต้องการให้เกิดในตัวนักเรียน ช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รู้จักปรับพฤติกรรมของตนให้เข้ากับหมู่คณะ และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างอย่างดี

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ << คลิก >>

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล