ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ลงนาม MOU สถาบันการศึกษาประเทศอินเดีย พร้อมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาเต็มระบบ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ มุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ประกาศวันที่ 19 ส.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 126 ครั้ง


      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมปฏิบัติการนานาชาติร่วมกับ International Council of Associations for Science Education (ICASE) ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 พร้อมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา STSU ICASE STEM Center อย่างเป็นทางการ

     ภายในงานได้มีการแสดงโชว์ห้องเรียน STEM และการแสดงความสามารถด้านทักษะการใช้ทางภาษาของนักเรียน การบรรยายพิเศษและการแสดง Science Show โดย ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร การทำเลนส์กล้องจุลทรรศน์อย่างง่าย, การทำนาฬิกาบอกเวลาโดยใช้แสงอาทิตย์  และ Dr. Chien-Heng Chou จากไต้หวัน ในเรื่องพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากธรรมชาติ อาทิ พลังงานลม การผลิตไฟจากการกลั่นของไอน้ำ และการทำจรวดพุ่งไกล  และ Dr. Sudhakar C Agarkar จากประเทศอินเดีย ในการประดิษฐ์ของเล่นจากไม้สู่ห้องเรียน นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์จากของเล่นโดย Dr.Ong-Art Chutong ในการบรรยาย Yardy,s Phonics Games สร้างเกมส์จากการ์ด และ Prof. Dr. Ong Eng Tek ประเทศมาเลเซีย ในการบรรยาย Children-Crafted Toys in the Malaysian Primary Science Syllabuses พร้อมกิจกรรมฐาน Workshop 8 ฐานกิจกรรม สำหรับพัฒนาทักษะด้านต่างๆ สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน

รายละเอียดการนำเสนอ <<ICASE TOY BOOK>>

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ <<ภาพกิจกรรม>> 

บรรยายกาศ ประชุมปฏิบัติการนานาชาติร่วมกับ ICASE โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (19-20 สิงหาคม 2565)

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล