ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 งานเปิดบ้านสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ Day2
ประกาศวันที่ 18 ส.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 69 ครั้ง


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม เปิดบ้านสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวันที่ 2 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมในปีนี้ มีนักเรียนหลากหลายโรงเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เป็นนักเรียนในพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงมาเยี่ยมชมมากกว่า 30 โรงเรียน ทำให้ฐานกิจกรรมเต็มไปด้วยนักเรียนครบทุกฐาน ซึ่งสิ่งที่ได้เห็นคือรอยยิ้มของนักเรียน ความสุข ที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความรู้แต่ละฐานพร้อมของรางวัลกันไปทุกคน 

บรรยากาศ งานเปิดบ้านสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ Day2 (18 สิงหาคม 2565)

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล