ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมอบรม TSU ENGINEERING JUNIOR CAMP #2
ประกาศวันที่ 13 ส.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 64 ครั้ง


วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรม TSU ENGINEERING JUNIOR CAMP เพื่อให้ความรู้เรื่องการสร้างระบบอัตโนมัติเบื้องต้น รู้จักระบบอัตโนมัติและ IOT เบื้องต้น แนะนำการเขียน Code แนะนำการใช้งานเซนเซอร์ต่างๆ สร้างระบบอัตโนมัติและ IoT เบื้องต้น แข่งขันการออกแบบระบบอัตโนมัติเบื้องต้น นักเรียนเข้าร่วม 20 คน เป็น นักเรียน ม.ต้น 8 คน และนักเรียน ม.ปลาย 12 คน นักเรียนแข่งขันชนะเลิศการออกแบบระบบอัตโนมัติเบื้องต้น ดังนี้

ชนะเลิศอันดับ 1 ระบบคีย์การ์ดเข้า-ออกหอพัก แบบแยกโซน

  • นายภัทระ  เดชผล  ห้อง ม.5/3
  • นางสาวณฐรักษ์ สว่างนิพันธ์ ห้อง 5/3
  • นางสาวบุณฑริกา หนูไข่ ห้อง 5/3

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระบบวัดระยะห่างพร้อมแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์และแอพไลน์

  • นายกันตภณ เกลาฉีด ห้อง ม.5/3
  • นางสาวศิรภัสสร ชนะกาญ ห้อง ม.5/2

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระบบสั่งเปิดปิดไฟผ่านเว็บไซต์กับแอพในมือถือ

  • เด็กชายณัฐภูมินทร์ พรหมจันทร์ ห้อง ม.1/3
  • เด็กชายรตินัยน์ เหมนุกูล ห้อง ม.1/2
  • เด็กชายปะลาวุฒิ บุญสนิท ห้อง ม.1/2

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล