ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมนอกชั้นเรียน งานผู้บริหารพบสื่อมวลชน ประจำปี 2565
ประกาศวันที่ 4 ส.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 54 ครั้ง


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กิจกรรมนอกชั้นเรียนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมแสดงงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน ประจำปี 2565(TSU Thanks Press Party 2022) ณ ห้องประชุมสุทธิวงศ์ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล