ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมประกวดร้องเพลงวันแม่ ประจำปี 2565
ประกาศวันที่ 3 ส.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 71 ครั้ง


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ประกวด“ร้องเพลงวันแม่” ณ ห้อง MF3200 มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงทั้งหมดจำนวน 8 คน ดังนี้

  • ด.ช. ปรัญชัย ไหมศรีขาว (ดรีม) ห้อง  ม.1/4 เพลง แม่
  • ด.ช.พิชญุตม์ อ้นดำ  ห้อง ม.1/2  เพลง คนแรกที่รัก 
  • นายจารุภัทร เงินมาก (คอปเตอร์) ห้อง ม.5/2 เพลง รักแม่เท่าฟ้า
  • นางสาวปุณยนุช รัตนบุรี (เฟิร์ส) ห้อง ม.5/2 เพลง เรียงความเรื่องแม่
  • ด.ช.ปุญญพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ (เจ้านาย) ห้อง ม.1/2 เพลง เรียงความเรื่องแม่
  • ด.ญ. กัญญาณัฐ บัวเนียม (กัญชา) ห้อง ม. 1/2  เพลง เรารักแม่
  • ด.ญ.ธิดาพัชร์ สังข์ประสิทธิ์ (บีม) ห้อง ม. 1/2 เพลง อิ่มอุ่น
  • ด.ช.วชิรวิทย์  นาคะวิโรจน์ (ด็อกแด็ก) ห้อง ม.1/2 เพลง เรียงความเรื่องแม่

คณะกรรมการร่วมตัดสินการประกวดจำนวน 3 ท่านคือ 1.ครูพิชชากร ตะนุสะ 2.ครูศักสุดา แสงมณี 3.ครูวรรณพัชร ชูทอง ซึ่งผลประกวดจะประกาศให้นักเรียนทราบเร็วๆนี้

บรรยากาศ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ประกวด “ร้องเพลงวันแม่” (3 สิงหาคม 2565)

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล