ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดป่าพะยอม
ประกาศวันที่ 8 ก.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 80 ครั้ง


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.15 น. สืบเนื่องจากได้ทำหล่อเทียนในวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมาในครั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรและนักเรียนได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีกิจกรรม ตั้งแถวขบวนแห่เทียนพรรษารอบอุโบสถ และการประกอบพิธีทางศาสนา ณ ศาลาการเปรียญ โดยมีการถวายเทียนพรรษา ผ้าไตรจีวร เครื่องไทยธรรม และรับฟังพระอาจารย์แสดงธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

บรรยากาศ โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดป่าพะยอม (8 กรกฎาคม 2565)

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล