ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการปั่นปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง (Safe bike save life)
ประกาศวันที่ 22 มิ.ย. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 69 ครั้ง


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการปั่นปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง (Safe bike save life) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างเวลา 16.00 – 18.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มีวิทยากรคือ นายสมบูรณ์ จุลสุรางค์ ตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัย สามารถดูแลจักรยาน และสามารถตรวจสอบ ตรวจเช็คจักรยานเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้จักรยาน และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดอุบัติเหตุ การปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งยังเป็นการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โครงการปั่นปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ( Safe bike save  life ) เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ S.TSU  Care ดูแลกัน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล