ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 คณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
ประกาศวันที่ 13 มิ.ย. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 103 ครั้ง


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ ผู้รับใบอนุญาต นายปิยะ ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการ นางสาวกัณหา กะระณา ผู้จัดการโรงเรียน นายสหัสชัย พิชัยยุทธ์ ผู้จัดการหอพัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ โดย การศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ การบริหารจัดการหอพัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาร่วมกัน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล