ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นางสาวกัลยกร คงประสิทธิ์ เป็นตัวแทนกลุ่มเยาวชน ร่วมเป็นวิทยากรเสวนากิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565
ประกาศวันที่ 5 มิ.ย. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 59 ครั้ง


วันที่ 5 มิถุนายน 2565 นางสาวกัลยกร คงประสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นตัวแทนกลุ่มเยาวชน ร่วมเป็นวิทยากรเสวนากิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายกับความท้าทายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน" ร่วมกับ  ผอ. สนง.ทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทน ทสม.จังหวัดพัทลุง โดยกิจกรรมนี้จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง ณ น้ำตกโตนสะตอ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล