ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมอภิปรายเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 58 ครั้ง


วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน มีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ กับโค้งสุดท้ายวันเลือกตั้งที่จะถึงนี้ 1 มิถุนายน 2565 โดยการอภิปรายระหว่าง 2 พรรค คือ 1.พรรค Silver Bullet นำทีมโดย นายสรวิศ สังข์ประพันธ์ (กัน) 2.พรรคฟ้าใหม่ [ใจ] ปาริชาติ นำทีมโดยนายธวัชชัย เรืองวุฒิ (อาร์ม) ในการตอบคำถามข้อละ 1 นาที ให้นักเรียนผู้เข้ารับฟังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตัดสินใจเลือกเบอร์ที่ใช่ เลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล