ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. กวินนาฏ เครือทอง นักเรียน ชั้น ม.4/2
ประกาศวันที่ 17 พ.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 103 ครั้ง


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดี กับ น.ส. กวินนาฏ เครือทอง นักเรียน ชั้น ม.4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันจักรยานประเภทไทม์ไทรอัล เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ในงานสงขลาเกมส์ จักรยานถนน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในนามตัวแทนเยาวชนจังหวัดพัทลุง สามารถผ่านการคัดเลือก ได้เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จ.พัทลุง ต่อไป 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล