ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ประจำเดือนมิถุนายน 2567
ประกาศวันที่ 1 มิ.ย. 2567     ข่าวทั่วไป     โพสต์โดย กรกฎ เพชรทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ประชาสัมพันธ์)
จำนวนการรับชม 10 ครั้ง


5 มิถุนายน 2567 l โครงการอบรมแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน “กรณีเกิดอัคคีภัย”

6 มิถุนายน 2567 l พิธีไหว้ครู สาธิตฯ วันทาอาจาริยคุณ (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู)

8 มิถุนายน 2567 l โครงการพัฒนาสมรรถนะนวัตกรรมฝ่ายกิจกรรมสะเต็ม ม.4

12,19,26 มิถุนายน 2567 l โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชุมชนศึกษาและการบูรณาการ ม.4

15-16 มิถุนายน 2567 l โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ม.4 – ม.5

22 มิถุนายน 2567 l Math Camp ม.1 #3

22 มิถุนายน 2567 l สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2567

26 มิถุนายน 2567 l กิจกรรมวันภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

24-28 มิถุนายน 2567 l SATIT TSU GAMES ครั้งที่ 3 “ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬา”

29 มิถุนายน 2567 l เดินขบวนพาเหรด SATIT TSU GAMES ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาสิริวัณณวรี

------------------------------

"ส.มทษ SMART เก่ง ดี และมีความสุข"

------------------------------

#สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ #satittsu #มหาวิทยาลัยทักษิณ #WeTSU

กดแชร์ข้อมูล