ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐดนัย เจ้ยแก้ว มีผลคะแนนสอบ O-NET คะแนนรวมสูงสุด 282.89
ประกาศวันที่ 1 เม.ย. 2567     Proud of you S.TSU     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 22 ครั้ง


กดแชร์ข้อมูล