ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ขอแสดงความยินดีนักเรียน 12 คน สอบผ่านโครงการ Engenius International Student Exchange Programs โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น รุ่นที่ 12
ประกาศวันที่ 31 ม.ค. 2567     Proud of you S.TSU     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 186 ครั้ง


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จำนวน 12 คน สอบผ่านโครงการ Engenius International Student Exchange Programs โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น รุ่นที่ 12 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • เด็กหญิงกัลยกร อิลลูล ม.1/1
 • เด็กหญิงนัฏฐ์ธมล คงขำ ม.1/2
 • เด็กหญิงชนกสุดา คงน่วม ม.1/2
 • เด็กหญิงเขมญดา ภุมรินทร์ ม.1/3
 • เด็กชายพัชรพล มารคคงค์แก้ว ม.2/2
 • เด็กหญิงพิชญนาฎ ทุมเพ็ญ ม.2/3
 • เด็กชายปัณณวิชญ์ ศรีณวัฒน์ ม.2/4
 • เด็กชายนครา เพ็ชร์บุรี ม.2/4
 • เด็กหญิงปัณณ์ชิฐาน์ เพชรรักษ์ ม.3/2
 • เด็กชายณัฐดนัย เจ้ยแก้ว ม.3/3
 • นายชลันธร นงค์นวล ม.5/1
 • นายปลื้ม เพ็งคล้าย ม.5/2
   
กดแชร์ข้อมูล