ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลที่ 3 ระดับภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 41
ประกาศวันที่ 26 ม.ค. 2567     Proud of you S.TSU     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 154 ครั้ง


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัยน์ยภัค ปลอดฟัก ตัวแทนจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการสอบรอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ ได้รับ รางวัลที่ ๓ ระดับภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 41 เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ นักเรียนศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ให้กับเยาวชนของชาติ ซึ่งส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวนั้นลดน้อยลงไป และช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน ทำให้ประเทศมีความสงบสุข ร่มเย็นด้วยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

ควบคุมดูแลนักเรียนโดย : คุณครูพิชชากร ตะนุสะ/คุณครูสายฝน เกื้อนุ้ย (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

กดแชร์ข้อมูล