ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
ประกาศวันที่ 8 ส.ค. 2566     Proud of you S.TSU     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 75 ครั้ง


ขอแสดงความยินดีกับ

  • นางสาวกัลยกร คงประสิทธิ์
  • นายธวัชชัย เรืองวุฒิ
  • นายอิสมาอีล หมาดหลี

นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในการนี้ นายธวัชชัย เรืองวุฒิ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอดีเด่น พร้อมเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://satit.tsu.ac.th/newspic_detial.php?newsid=265

กดแชร์ข้อมูล