ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ขั้นตอนการใช้งานระบบลาออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 6 มิ.ย. 2566     ข่าวทั่วไป     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 206 ครั้ง


คู่มือสำหรับนักเรียน

หมายเหตุ: เงื่อนไขการลาในระบบ
ลากิจ :
ลากิจต้องอแนบหลักฐานการลากิจ และต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองทุกกรณี
ลาป่วย : ลาป่วยกรณีลา 1-2 วัน ไม่ต้องแนบใบรับรองแพทย์ แต่ให้ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา หากลาเกิน 3 วันต่อเนื่องขึ้นไป ให้แนบใบรับรองแพทย์ทุกกรณี

<<ดาวน์โหลดเอกสารแนบ>>

กดแชร์ข้อมูล