ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621


 ขอแสดงความยินดีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการสอบ
ประกาศวันที่ 19 ก.ค. 2565     Proud of you S.TSU     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 15 ครั้ง


โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 6 ประจำปี 2566-2567 (1 ปีการศึกษา) ประเภททุนสมทบ

นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการสอบ  ระดับ A2-B1
 1.เด็กหญิงปาณิสรา จันทร์แดง  2/2
 2.เด็กชายคณิศร ศรีสุวิทยาภรณ์ 2/3
 3.เด็กหญิงจิรฐา วรากรวรพงศ์ 2/2

นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการสอบ  ระดับ B2-C1
เด็กหญิงพรนภัส ตั้งติเวชกุล 2/2

กดแชร์ข้อมูล