Responsive image

กิจกรรมหอพัก


ปฏิทินกิจกรรมของหอพัก
1. สาธิต 5 ส. หอพักน่าอยู่ ประจำเดือนมีนาคม 2567 วันที่ 27 ก.พ. 2567
2. สาธิต 5 ส. หอพักน่าอยู่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 13 ก.พ. 2567
3. สาธิต 5 ส. หอพักน่าอยู่ ประจำเดือนมกราคม 2567 วันที่ 24 ม.ค. 2567
4. สาธิต 5 ส. หอพักน่าอยู่ ประจำเดือนธันวาคม 2566 วันที่ 26 ธ.ค. 2566
5. โครงการอบรมแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน "กรณีอัคคีภัย" วันที่ 22 พ.ย. 2566
6. นักเรียนเดินทางเข้าหอพัก วันที่ 23 ต.ค. 2566
7. จองห้องพักประจำภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 11 ต.ค. 2566
8. "สาธิต (ธรรม) ดี อิ่มบุญ 2566" วันที่ 22 ก.ย. 2566
9. S.TSU ร่วมใจพัฒนา ลานกีฬาสามัคคี วันที่ 8 ส.ค. 2566
10. สาธิต 5 ส เปิดหอสัมพันธ์ วันที่ 6 ก.ค. 2566
11. ขับขี่ปลอดภัยวินัยถูกต้อง (จักรยาน) วันที่ 4 ก.ค. 2566
12. ปฐมนิเทศนักเรียนหอพักใหม่ วันที่ 7 พ.ค. 2566