Responsive image


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน "กรณีอัคคีภัย"

ประกาศวันที่ 14 พ.ย. 2566 หมวด กิจกรรมหอพัก

First slide
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม กำหนดจัดโครงการอบรมแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน "กรณีอัคคีภัย" ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม และหอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม