Responsive image
ข่าว/ประกาศล่าสุด
ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักที่ได้รับการจัดสรรห้องพักปรับอากาศ กรณีพิเศษ (มีโรคประจำตัว) วันที่ 21 เม.ย. 2567
ประกาศ ปิดหอพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 5 มี.ค. 2567
หอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการสาธิต 5 ส. หอพักน่าอยู่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ หอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม วันที่ 14 ก.พ. 2567
นักเรียนหอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าหอพักอินทนิล 2 และหอพักอินทนิล 5 วันที่ 2 ก.พ. 2567
หอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการสาธิต 5 ส. หอพักน่าอยู่ ประจำเดือนมกราคม 2567 ณ หอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม วันที่ 26 ม.ค. 2567