ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621


Free Bootstrap Template by uicookes.com

ช่องทางติดต่อสอบถามพูดคุยการรับสมัคร
สำหรับท่านที่สนใจติดตามข่าวสารรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 สามารถ Add กลุ่ม Line เพื่อติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นได้ที่ <<คลิก>>

แนวทางการรับนักเรียน

รอบที่ 1 (รอบโควตาความสามารถพิเศษ) 4 - 22 ตุลาคม 2564
>> ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาความสามารถพิเศษ
>> ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
-----------------------------------------

รอบที่ 2 (รอบทั่วไป) 15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2564
นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ตามคุณสมบัติและความสมัครใจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางคือ
1. การแข่งขันทั่วไป
2. บุตร น้อง หลาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. ผู้มีอุปการคุณ
>> เกณฑ์ประกาศรับสมัคร
>> Q&A คำถามถามบ่อย
>> ขั้นตอนการอัพหลักฐานการสมัคร

ระบบรับสมัครนักเรียน
>> เข้าสู่ระบบสมัครสอบ Online (เปิดรับสมัครแล้ว) เหลือเวลา 8 วัน
>> ตรวจสอบการชำระเงินและสถานที่นั่งสอบ
-----------------------------------------