ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


Free Bootstrap Template by uicookes.com

ช่องทางติดต่อสอบถามพูดคุยการรับสมัคร
สำหรับท่านที่สนใจติดตามข่าวสารรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สามารถ Add กลุ่ม Line เพื่อติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นได้ที่ <<คลิก>>

แนวทางการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 2 (รอบทั่วไป) 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2566
รับนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 265 คน ประกอบด้วย
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 160 คน
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 105 คน
สอบ PRE-TEST
- กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2>> เกณฑ์ประกาศรับสมัคร
>> Q&A คำถามถามบ่อย

-----------------------------------------