ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้วิชาชีพครูบนฐานพหุสังคม


filter ภาพข่าวกิจกรรม

28 มิ.ย. 2565 (ดู 40 ครั้ง)

นางสาวปลายฝน ทองพูล ... 

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

22 มิ.ย. 2565 (ดู 35 ครั้ง)

โครงการปั่นปลอดภัย ใ...

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65

อ่านต่อ

13 มิ.ย. 2565 (ดู 47 ครั้ง)

คณะผู้บริหารและบุคลา...

จัดขึ้นวันที่ 13 มิ.ย. 65

อ่านต่อ

5 มิ.ย. 2565 (ดู 48 ครั้ง)

นางสาวกัลยกร คงประสิ...

จัดขึ้น ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เกร็ดความรู้ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน

14 ก.ย. 2564 (ดู 1067 ครั้ง)

มารู้จักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อมูลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

อ่านต่อ

25 ก.พ. 2564 (ดู 1021 ครั้ง)

คณาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

คณาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

อ่านต่อ

สาธิต มทษ. ชาแนล

รวบรวมรายการสาระความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสู่ภายนอก

26 มี.ค. 2565

บรรยากาศมินิคอนเสิร์ต S.TSU Fun Night ครั้งที่ 1

ดูคลิปคลิก

25 มี.ค. 2565

บรรยากาศการแข่งขันฟุตซอลสาธิตคัพ ครั้งที่ 1

ดูคลิปคลิก