ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์
โรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้


filter ภาพข่าวกิจกรรม

28 พ.ย. 2565 (ดู 21 ครั้ง)

นักเรียนโรงเรียนสาธิ... 

จัดขึ้นวันที่ 28 พ.ย. 65

อ่านต่อ

29 พ.ย. 2565 (ดู 11 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย... 

จัดขึ้นวันที่ 29 พ.ย. 65

อ่านต่อ

23 พ.ย. 2565 (ดู 48 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดโค...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ

23 พ.ย. 2565 (ดู 53 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดโค...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เกร็ดความรู้ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน

14 ก.ย. 2564 (ดู 199 ครั้ง)

มารู้จักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อมูลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

อ่านต่อ

25 ก.พ. 2564 (ดู 4630 ครั้ง)

คณาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

คณาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

อ่านต่อ

สาธิต มทษ. ชาแนล

รวบรวมรายการสาระความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสู่ภายนอก

29 ก.ย. 2565

แนวทางรับสมัครนักเรียนรอบที่ 1 (รอบโควตาความสามารถพิเศษ) 19 ก.ย. - 19 ตุลาคม 2565

ดูคลิปคลิก

8 ก.ย. 2565

บรรยากาศ กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565

ดูคลิปคลิก