ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้
(Excellent School for Science, Technology, and Social Innovation via Learning Innovations)

อัตลักษณ์ (Identity)
ส.มทษ SMART เก่ง ดี และมีความสุข
กลุ่มสาระ

filter ภาพข่าวกิจกรรม

5 เม.ย. 2567 (ดู 37 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากรโ...

5 เมษายน 2567

อ่านต่อ

4 เม.ย. 2567 (ดู 78 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากรโ...

วันที่ 4 เมษายน 2567

อ่านต่อ

3 เม.ย. 2567 (ดู 49 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดโค...

วันที่ 3 เมษายน 2567

อ่านต่อ

25 มี.ค. 2567 (ดู 88 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย...

25 มีนาคม 2567

อ่านต่อ

6 มี.ค. 2567 (ดู 131 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย...

6 มีนาคม 2567

อ่านต่อ

7 มี.ค. 2567 (ดู 93 ครั้ง)

บรรยากาศการแสดงผลงาน...

7 มีนาคม 2567

อ่านต่อ

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เกร็ดความรู้ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน

31 ม.ค. 2567 (ดู 393 ครั้ง)

จุลสารฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566

31 มกราคม 2567

อ่านต่อ

6 พ.ย. 2566 (ดู 579 ครั้ง)

จุลสารฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566

ประกาศ 6 พ.ย. 66

อ่านต่อ

4 ต.ค. 2566 (ดู 210 ครั้ง)

แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีและวิศวกรรม (Robotics at SaTiT TSU)

คณะผู้จัดทำ ครูวราลักษณ์ , ครูอนุสรณ์ , นายวทัญญู

อ่านต่อ

10 ม.ค. 2566 (ดู 169 ครั้ง)

M4 Semester 2/2565 English Class Activities

Prepared By Dr. Dee Jean, Ong and Mr. Watanyu Chuprachit

อ่านต่อ

สาธิต มทษ. ชาแนล

รวบรวมรายการสาระความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสู่ภายนอก

6 มี.ค. 2567

บรรยากาศกิจกรรม SATIT ฟุตซอลอำลา ORION GEN 1

ดูคลิปคลิก

22 ก.พ. 2567

บรรยากาศโครงการตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 2/2566

ดูคลิปคลิก

29 ก.ย. 2566

การรับสมัคร รอบที่ 1 (รอบโควตาความสามารถพิเศษ) 16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2566

ดูคลิปคลิก

14 ก.ย. 2566

บรรยากาศกิจกรรมตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 1/2566

ดูคลิปคลิก