ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้
(Excellent School for Science, Technology, and Social Innovation via Learning Innovations)filter ภาพข่าวกิจกรรม

6 ธ.ค. 2566 (ดู 40 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิ...

6 - 7 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

6 ธ.ค. 2566 (ดู 27 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายม...

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

1 ธ.ค. 2566 (ดู 53 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย...

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

2 ธ.ค. 2566 (ดู 178 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายม...

วันที่ 2 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

1 ธ.ค. 2566 (ดู 44 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายม...

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

1 ธ.ค. 2566 (ดู 31 ครั้ง)

นักเรียนหญิง ระดับชั...

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เกร็ดความรู้ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน

6 พ.ย. 2566 (ดู 321 ครั้ง)

จุลสารฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566

ประกาศ 6 พ.ย. 66

อ่านต่อ

4 ต.ค. 2566 (ดู 97 ครั้ง)

แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีและวิศวกรรม (Robotics at SaTiT TSU)

คณะผู้จัดทำ ครูวราลักษณ์ , ครูอนุสรณ์ , นายวทัญญู

อ่านต่อ

10 ม.ค. 2566 (ดู 58 ครั้ง)

M4 Semester 2/2565 English Class Activities

Prepared By Dr. Dee Jean, Ong and Mr. Watanyu Chuprachit

อ่านต่อ

3 ม.ค. 2566 (ดู 65 ครั้ง)

M2 Semester 2/2565 English Class Activities

Prepared By Dr. Dee Jean, Ong and Mr. Watanyu Chuprachit

อ่านต่อ

สาธิต มทษ. ชาแนล

รวบรวมรายการสาระความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสู่ภายนอก

29 ก.ย. 2566

การรับสมัคร รอบที่ 1 (รอบโควตาความสามารถพิเศษ) 16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2566

ดูคลิปคลิก

14 ก.ย. 2566

กิจกรรมตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 2566

ดูคลิปคลิก

1 ก.ย. 2566

นักเรียนสาธิตฯ ส.มทษ เป็นตัวแทนภาคใต้นำเสนอโมเดลการจัดการน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก

ดูคลิปคลิก

18 ส.ค. 2566

บรรยากาศวันที่ 2 กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้าน สาธิต ส.มทษ

ดูคลิปคลิก