ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้
(Excellent School for Science, Technology, and Social Innovation via Learning Innovations)

อัตลักษณ์ (Identity)
ส.มทษ SMART เก่ง ดี และมีความสุข


กลุ่มสาระ

filter ภาพข่าวกิจกรรม

15 มิ.ย. 2567 (ดู 35 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดค่าย “วิทยาศาสตร์สุ...

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท...

อ่านต่อ

15 มิ.ย. 2567 (ดู 19 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม ร่วมประชุมเตรียมความพร...

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารรัฐศาสตร์ 2 มหาวิทยา...

อ่านต่อ

14 มิ.ย. 2567 (ดู 16 ครั้ง)

ยกทัพ ม.5 สาธิต ม.ทักษิณ บุก Lab ปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศ...

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท...

อ่านต่อ

14 มิ.ย. 2567 (ดู 14 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดเสริมสมรรถนะนวัตกรร...

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ม...

อ่านต่อ

14 มิ.ย. 2567 (ดู 7 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม ส่งนักเรียนหอพักร่วมบุ...

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 6.30-8.00 น. ณ วัดป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พ...

อ่านต่อ

13 มิ.ย. 2567 (ดู 13 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม ยกทีมผู้บริหารร่ว...

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 7.30-9.00 น. ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการ...

อ่านต่อ

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เกร็ดความรู้ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน

1 ม.ค. 2567 (ดู 134 ครั้ง)

จุลสารฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2567

20 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ

12 พ.ค. 2567 (ดู 25 ครั้ง)

LESSON PLAN FOR TECHNOLOGY AND ENGINEERING (Robotics at SaTiT TSU)

12 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ

31 ม.ค. 2567 (ดู 17 ครั้ง)

จุลสารฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566

31 มกราคม 2567

อ่านต่อ

6 พ.ย. 2566 (ดู 14 ครั้ง)

จุลสารฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566

ประกาศ 6 พ.ย. 66

อ่านต่อ

สาธิต มทษ. ชาแนล

รวบรวมรายการสาระความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสู่ภายนอก

6 มี.ค. 2567

บรรยากาศกิจกรรม SATIT ฟุตซอลอำลา ORION GEN 1

ดูคลิปคลิก

22 ก.พ. 2567

บรรยากาศโครงการตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 2/2566

ดูคลิปคลิก

29 ก.ย. 2566

การรับสมัคร รอบที่ 1 (รอบโควตาความสามารถพิเศษ) 16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2566

ดูคลิปคลิก

14 ก.ย. 2566

บรรยากาศกิจกรรมตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 1/2566

ดูคลิปคลิก