ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้
(Excellent School for Science, Technology, and Social Innovation via Learning Innovations)

อัตลักษณ์ (Identity)
ส.มทษ SMART เก่ง ดี และมีความสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้

filter ภาพข่าวกิจกรรม

28 ก.พ. 2567 (ดู 93 ครั้ง)

พิธีแต่งตั้งและแสดงส... 

28 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

22 ก.พ. 2567 (ดู 46 ครั้ง)

บรรยากาศการทดสอบสมรร...

19-22 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

24 ก.พ. 2567 (ดู 38 ครั้ง)

กิจกรรมนำเสนอโครงงาน...

24 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

22 ก.พ. 2567 (ดู 68 ครั้ง)

โครงการตะลุยฐานชุมนุ...

22 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

22 ก.พ. 2567 (ดู 46 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมก...

22 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

20 ก.พ. 2567 (ดู 38 ครั้ง)

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ...

20 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เกร็ดความรู้ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน

31 ม.ค. 2567 (ดู 300 ครั้ง)

จุลสารฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566

31 มกราคม 2567

อ่านต่อ

6 พ.ย. 2566 (ดู 536 ครั้ง)

จุลสารฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566

ประกาศ 6 พ.ย. 66

อ่านต่อ

4 ต.ค. 2566 (ดู 169 ครั้ง)

แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีและวิศวกรรม (Robotics at SaTiT TSU)

คณะผู้จัดทำ ครูวราลักษณ์ , ครูอนุสรณ์ , นายวทัญญู

อ่านต่อ

10 ม.ค. 2566 (ดู 128 ครั้ง)

M4 Semester 2/2565 English Class Activities

Prepared By Dr. Dee Jean, Ong and Mr. Watanyu Chuprachit

อ่านต่อ

สาธิต มทษ. ชาแนล

รวบรวมรายการสาระความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสู่ภายนอก

22 ก.พ. 2567

บรรยากาศโครงการตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 2/2566

ดูคลิปคลิก

29 ก.ย. 2566

การรับสมัคร รอบที่ 1 (รอบโควตาความสามารถพิเศษ) 16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2566

ดูคลิปคลิก

14 ก.ย. 2566

บรรยากาศกิจกรรมตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 1/2566

ดูคลิปคลิก

1 ก.ย. 2566

นักเรียนสาธิตฯ ส.มทษ เป็นตัวแทนภาคใต้นำเสนอโมเดลการจัดการน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก

ดูคลิปคลิก