ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้
(Excellent School for Science, Technology, and Social Innovation via Learning Innovations)
filter ภาพข่าวกิจกรรม

19 ก.ย. 2566 (ดู 218 ครั้ง)

บรรยากาศการนำเสนอแบบ...

วันที่ 19 กันยายน 2566

อ่านต่อ

21 ก.ย. 2566 (ดู 54 ครั้ง)

ผู้บริหารโรงเรียนสาธ...

วันที่ 21 กันยายน 2566

อ่านต่อ

19 ก.ย. 2566 (ดู 31 ครั้ง)

ผู้บริหารโรงเรียนสาธ...

วันที่ 16 กันยายน 2566

อ่านต่อ

19 ก.ย. 2566 (ดู 98 ครั้ง)

ผู้บริหารโรงเรียนสาธ...

วันที่ 19 กันยายน 2566

อ่านต่อ

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เกร็ดความรู้ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน

10 ม.ค. 2566 (ดู 8 ครั้ง)

M4 Semester 2/2565 English Class Activities

Prepared By Dr. Dee Jean, Ong and Mr. Watanyu Chuprachit

อ่านต่อ

3 ม.ค. 2566 (ดู 10 ครั้ง)

M2 Semester 2/2565 English Class Activities

Prepared By Dr. Dee Jean, Ong and Mr. Watanyu Chuprachit

อ่านต่อ

สาธิต มทษ. ชาแนล

รวบรวมรายการสาระความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสู่ภายนอก

14 ก.ย. 2566

กิจกรรมตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 2566

ดูคลิปคลิก

1 ก.ย. 2566

นักเรียนสาธิตฯ ส.มทษ เป็นตัวแทนภาคใต้นำเสนอโมเดลการจัดการน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก

ดูคลิปคลิก