ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้
(Excellent School for Science, Technology, and Social Innovation via Learning Innovations)filter ภาพข่าวกิจกรรม

2 มิ.ย. 2566 (ดู 37 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับพร... 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

1 มิ.ย. 2566 (ดู 28 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากรโ... 

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

31 พ.ค. 2566 (ดู 20 ครั้ง)

ผู้บริหารโรงเรียนสาธ... 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

29 พ.ค. 2566 (ดู 32 ครั้ง)

กิจกรรมปราศรัยและอภิ...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เกร็ดความรู้ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน

10 ม.ค. 2566 (ดู 79 ครั้ง)

M4 Semester 2/2565 English Class Activities

Prepared By Dr. Dee Jean, Ong and Mr. Watanyu Chuprachit

อ่านต่อ

3 ม.ค. 2566 (ดู 44 ครั้ง)

M2 Semester 2/2565 English Class Activities

Prepared By Dr. Dee Jean, Ong and Mr. Watanyu Chuprachit

อ่านต่อ

สาธิต มทษ. ชาแนล

รวบรวมรายการสาระความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสู่ภายนอก

24 ธ.ค. 2565

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2566 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ดูคลิปคลิก

17 ธ.ค. 2565

บรรยากาศ กิจกรรม 5th Internationnal STEM Study Contest (5th ISSC)

ดูคลิปคลิก