ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้
(Excellent School for Science, Technology, and Social Innovation via Learning Innovations)

อัตลักษณ์ (Identity)
ส.มทษ SMART เก่ง ดี และมีความสุข


กลุ่มสาระ

filter ภาพข่าวกิจกรรม

10 ก.ค. 2567 (ดู 22 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัด Muang Lung Culture...

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม...

อ่านต่อ

6 ก.ค. 2567 (ดู 19 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม ส่ง 3 ทีมหุ่นยนต์ร่วมแ...

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 ณ Cental Festival Hatyai...

อ่านต่อ

3 ก.ค. 2567 (ดู 14 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดมอบเกียรติบัตรผู้ได...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมั...

อ่านต่อ

1 ก.ค. 2567 (ดู 9 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดมอบเกียรติบัตร 3 นั...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมั...

อ่านต่อ

5 ก.ค. 2567 (ดู 8 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม ส่งนักเรียนหอพักร่วมบุ...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 6.30-8.00 น. ณ วัดป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง...

อ่านต่อ

4 ก.ค. 2567 (ดู 9 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดประชุมคณะกรรมการอำน...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมปาริฉัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง...

อ่านต่อ

งาน E-sar

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล การประเมินภายในโรงเรียน

11 ก.ค. 2567 (ดู 45 ครั้ง)

รายงานประเมินตนเอง 2566

รายงานประเมินรอบปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

11 ก.ค. 2567 (ดู 29 ครั้ง)

รายงานประเมินตนเอง 2565

รายงานประเมินรอบปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

11 ก.ค. 2567 (ดู 17 ครั้ง)

รายงานประเมินตนเอง 2564

รายงานประเมินรอบปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เกร็ดความรู้ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน

19 ก.ค. 2567 (ดู 23 ครั้ง)

ระบบทะเบียนนักเรียนนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม 

โดยนายวทัญญู ชูประจิตต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ

อ่านต่อ

19 ก.ค. 2567 (ดู 19 ครั้ง)

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม 

โดยนางสาวอรอนงค์ บุญล้อม (นักจิตวิทยา)

อ่านต่อ

1 ม.ค. 2567 (ดู 29 ครั้ง)

จุลสารฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2567

20 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ

12 พ.ค. 2567 (ดู 15 ครั้ง)

LESSON PLAN FOR TECHNOLOGY AND ENGINEERING (Robotics at SaTiT TSU)

12 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ

สาธิต มทษ. ชาแนล

รวบรวมรายการสาระความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสู่ภายนอก

6 มี.ค. 2567

บรรยากาศกิจกรรม SATIT ฟุตซอลอำลา ORION GEN 1

ดูคลิปคลิก

22 ก.พ. 2567

บรรยากาศโครงการตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 2/2566

ดูคลิปคลิก

29 ก.ย. 2566

การรับสมัคร รอบที่ 1 (รอบโควตาความสามารถพิเศษ) 16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2566

ดูคลิปคลิก

14 ก.ย. 2566

บรรยากาศกิจกรรมตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 1/2566

ดูคลิปคลิก