ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800

filter ภาพข่าวกิจกรรม

9 เม.ย. 2564 (ดู 34 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อ

8 เม.ย. 2564 (ดู 26 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย

กิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย" จัดขึ้นโดยฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ณ ศาลาหมู่บ้านทุ่งลานโยพัฒนาหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว

อ่านต่อ

2 เม.ย. 2564 (ดู 138 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม TSU Get Together

ทางผู้จัดงานได้จัดการแข่งกีฬา 2 วิทยาเขตและกีฬาฮาเฮ เป็นต้น เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์แต่ละองค์กรในสองวิทยาเขต

อ่านต่อ

1 เม.ย. 2564 (ดู 280 ครั้ง)

รศ.ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ประชุมหารือติดตามผลดำเนินการโรงเรียน

การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินการการรับนักเรียนที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการจัดการการเปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

อ่านต่อ

31 มี.ค. 2564 (ดู 27 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารืองานสินค้าร้านค้าสวัสดิการและงานหอพัก

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักเรียนที่จะเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2564 และพิจารณาแนวทางการจำหน่ายสินค้าร้านค้าสวัสดิการของมหาวิทยาลัยทักษิณและงานหอพัก

อ่านต่อ

29 มี.ค. 2564 (ดู 171 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

 วันที่ 29 มีนาคม 2564 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม มาประยุกต์ใช้ในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่จะถึงในภาคเรียนหน้า

อ่านต่อ

27 มี.ค. 2564 (ดู 1075 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้าง และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนในโรงเรียนสาธิตฯ สร้างความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

อ่านต่อ

25 มี.ค. 2564 (ดู 94 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมอบรมการใช้เลโก้เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ได้รับเกียติจากคุณเมธาวี แวสะแลแม วิทยากรบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  มาบรรยายให้ความรู้ การอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น

อ่านต่อ

22 มี.ค. 2564 (ดู 130 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

22 มีนาคม 2564 บุคลากรโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบรับสมัคร ,ระบบลงทะเบียน,ระบบการเงิน

อ่านต่อ

19 มี.ค. 2564 (ดู 119 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิต ดูงานระบบห้องสมุด ขนาดเล็ก และร่วมพูดคุยการวางระบบสมาร์ทการ์ดสำหรับนักเรียน

บุคลากรโรงเรียนสาธิต ดูงานระบบห้องสมุดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และร่วมพูดคุยการวางระบบสมาร์ทการ์ดกับบริษัทพีเอ็น

อ่านต่อ

18 มี.ค. 2564 (ดู 83 ครั้ง)

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบเรียกเพิ่มเติม)

วันที่ 18-20 มีนาคม 2564 เป็นการรายงานตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการเรียกเพิ่มเติมรอบสุดท้าย

อ่านต่อ

18 มี.ค. 2564 (ดู 171 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เดินทางสำรวจหอพักนักเรียน

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เดินทางสำรวจหอพักนักเรียน สำหรับการเข้ามาพักของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่จะถึงในเทอมหน้า

อ่านต่อ

16 มี.ค. 2564 (ดู 105 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมบริจาคเลือดกับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ่านต่อ

6 มี.ค. 2564 (ดู 73 ครั้ง)

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบสำรอง)

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบเรียกสำรอง) ทั้งสองสายชั้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลรายวิชาการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้น

อ่านต่อ

28 ก.พ. 2564 (ดู 45 ครั้ง)

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทั้งสองสายชั้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลรายวิชาการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้น

อ่านต่อ

9 ก.พ. 2564 (ดู 31 ครั้ง)

รถโดยสารรับ-ส่งขนาด 52 ที่นั่ง พร้อมให้บริการนักเรียน

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถโดยสารรับ-ส่งขนาด 52 ที่นั่ง ซึ่งประกอบด้วยรถลากตอนหน้า 28 ที่นั่ง+เทรลเลอร์ลากพ่วง 24

อ่านต่อ

31 ม.ค. 2564 (ดู 34 ครั้ง)

สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บรรยากาศ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวันนี้ มีผู้สมัครสอบ 609 คน

อ่านต่อ

30 ม.ค. 2564 (ดู 50 ครั้ง)

สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผ่านไปด้วยดีสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวันนี้ มีผู้สมัครสอบ 210 คน

อ่านต่อ