ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800


 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม TSU Get Together
ประกาศวันที่ 2 เม.ย. 2564     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 138 ครั้ง


วันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม “TSU Get Together “สานสัมพันธ์พี่น้องสองวิทยาเขต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานกิจกรรมโดย อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ในกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสองวิทยาเขต ทางผู้จัดงานได้จัดการแข่งกีฬา 2 วิทยาเขตและกีฬาฮาเฮ เป็นต้น เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์แต่ละองค์กรในสองวิทยาเขตให้มีความผูกพันธ์กันยิ่งขึ้นและเป็นการกระชับมิตรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานแต่ละหน่วยงานใน 2 วิทยาเขต

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล