ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800


 รศ.ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ประชุมหารือติดตามผลดำเนินการโรงเรียน
ประกาศวันที่ 1 เม.ย. 2564     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 280 ครั้ง


           วันที่ 1 เมษายน 2564 รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ประชุมหารือติดตามผลดำเนินการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโมและอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 13 คน เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินการตั้งแต่กระบวนการรับนักเรียนที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการยืนยันสิทธิ์ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 กระบวนการจัดการหอพักที่จะรองรับนักเรียนก่อนเปิดเทอม และรายวิชาการสอนของครู ตามหมวดกลุ่มสาระ รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการของโรงเรียนสาธิตฯ โดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนสาธิตฯ เช่น การสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนให้ผู้ปกครองมั่นใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครอง รวมถึงการจัดกิจกรรมในหอพักให้นักเรียนใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ กระบวนการสร้างวินัยของนักเรียนและสนับสนุนความเป็นผู้นำของนักเรียน อาหารแต่ละมื้อของนักเรียน เป็นต้น

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล