ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800


 บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารืองานสินค้าร้านค้าสวัสดิการและงานหอพัก
ประกาศวันที่ 31 มี.ค. 2564     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 26 ครั้ง


วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโมและอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณและบุคลากร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการแนวทางการจำหน่ายสินค้าร้านค้าสวัสดิการของมหาวิทยาลัยทักษิณ และงานหอพัก เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักเรียนที่จะเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2564 และพิจารณาแนวทางการจำหน่ายสินค้าร้านค้าสวัสดิการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล