ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800


 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
ประกาศวันที่ 29 มี.ค. 2564     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 170 ครั้ง


           วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  โดยได้รับเกียรติจาก นายภักดี จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ในการอำนวยความสะดวก สำหรับเข้าเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ทางด้านไอทีจากภาครัฐ อันประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 12 ชุด ชุดสตูดิโอ และห้องประชุมพร้อมโปรเจคเตอร์ โต๊ะนั่งอ่านหนังสือ อุปกรณ์สำหรับพิมพ์ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม เป็นต้น ในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรูปแบบของการวางระบบศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาประยุกต์ใช้ในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่จะถึงในภาคเรียนหน้า

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล