ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้วิชาชีพครูบนฐานพหุสังคม

filter ภาพข่าวกิจกรรม

9 เม.ย. 2564 (ดู 34 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อ

8 เม.ย. 2564 (ดู 26 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย

กิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย" จัดขึ้นโดยฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ณ ศาลาหมู่บ้านทุ่งลานโยพัฒนาหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว

อ่านต่อ

2 เม.ย. 2564 (ดู 138 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม TSU Get Together

ทางผู้จัดงานได้จัดการแข่งกีฬา 2 วิทยาเขตและกีฬาฮาเฮ เป็นต้น เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์แต่ละองค์กรในสองวิทยาเขต

อ่านต่อ

1 เม.ย. 2564 (ดู 280 ครั้ง)

รศ.ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ประชุมหารือติดตามผลดำเนินการโรงเรียน

การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินการการรับนักเรียนที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการจัดการการเปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

อ่านต่อ

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เกร็ดความรู้ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน

25 ก.พ. 2564 (ดู 112 ครั้ง)

คณาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

คณาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สอนประจำรายวิชาต่างๆ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4

อ่านต่อ

สาธิต มทษ. ชาแนล

รวบรวมรายการสาระความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสู่ภายนอก

9 มี.ค. 2564

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทั้งสองสายชั้น ที่ผ่านมา

ดูคลิปคลิก

31 ม.ค. 2564

บรรยากาศวันสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2564

ดูคลิปคลิก