ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800

คลังวีดีโอสาธิต มทษ. ชาแนล

9 มี.ค. 2564

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทั้งสองสายชั้น ที่ผ่านมา

ดูคลิปคลิก

31 ม.ค. 2564

บรรยากาศวันสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2564

ดูคลิปคลิก